Hej!
Svenska Terrierklubben har fått en förfrågan från Svenska Kennelklubben som gäller deras behov av fler handledare till SKKs nya fysiska uppfödarutbildning och nu vidarebefordrar vi deras förfrågan till alla terrierrasklubbar. Då det endast är centralt utbildade och certifierade handledare som får hålla kurser så erbjuder nu SKK en två-dagars utbildning under en helg. Vi går därför nu ut med en förfrågan till uppfödare inom terrierrasklubbarna som har pedagogiskt intresse och som har erfarenhet från ett flertal valpkullar. Finns det någon/några sådana personer inom er rasklubb? Om det blir tillräckligt många som önskar utbilda sig så kan det bli aktuellt med en utbildning i början av 2018.
Den gamla uppfödarutbildningen har utgått och materialet som hör till den får inte längre användas.
Fyll i nedanstående intresseformulär, om ni tror att intresse föreligger. Den är inte bindande.
Har ni frågor om utbildningen så kontakta Nina Berggren på SKK direkt 08-975 30 82 alt nina.berggren@skk.se

Vänliga hälsningar
Kerstin Ekegren för Svenska Terrierklubbens utbildnings- och föreningskommitté

Intresseformulär