Avels- och Uppfödarkommittén – AUK

WestieAlliansens Avels- och Uppfödarkommitté – AUK har till uppgift att samla och sprida kunskap och information till uppfödarna och hanhundsägarna så att dessa med rasens bästa för ögonen bedriver avel i enlighet med de stadgar, förordningar, föreskrifter och paragrafer som vi skall rätta oss efter.

Alla är välkomna med frågor till Avels- och Uppfödarkommittén. Vi ser till att frågorna kommer rätt och blir besvarade. Vi hoppas på ett gott samarbete.

Kontakt: auk@westiealliansen.se

RAS-revidering 2015 med kommentar från SKK

Genomgång av registreringar 2015 samt följsamheten av RAS 2015

Dokument med info om hälsoenkäten 2013