Vänligen notera i era almanackor följande:

Uppfödarmötet som skulle gått av stapeln i oktober, är uppskjutet till februari 2018.

Det kommer då att slås ihop med Årsmötet.

Exakt datum och plats kommer att meddelas efter styrelsemötet den 26 augusti.

Styrelsen