nyatr3

Välkomna till WestieAlliansen

Söker du information om rasen West Highland White Terrier? Då har du hamnat rätt. Här kan du finna all den information du behöver och även kontakter inom klubben, uppfödare och styrelsemedlemmar och mycket mer. Stöd klubben som arbetar för denna ljuvliga ras genom ditt medlemskap.

 

Välkommen till vår gemenskap!


Maila gärna i din finaste Westiebild till webmaster så lägger vi upp den i bildspelet här på framsidan.
Helst liggande bilder då de är lättare att beskära.

FototavlingWA


 

Topplistor

Då de rådande omständigheterna gällande Covid-19 pandemin har och kommer att begränsa möjligheterna till tävlings- och utställningsverksamhet under 2020 har styrelsen på styrelsemöte den 16 juni 2020 beslutat att det inte kommer att sammanställas och utses några topplistor för 2020, dvs. ingen Årets Westie, Årets Veteran eller Årets Uppfödare för 2020.

Topplistorna återkommer med största sannolikhet 2021.

Ta väl hand om er och era hundar.

Finn

Ordförande

Slider

Nytt uttalande om klubbverksamhet

10 jun 2020Vid sitt möte den 9 juni tog Svenska Kennelklubbens centralstyrelse åter upp frågan om klubborganiserad verksamhet under sommaren och början av hösten 2020. Här kan du ta del av förtydliganden, nya beslut och hur de motiveras.

Centralstyrelsens, CS, oro för pandemin är fortsatt väldigt stor. För att värna om medlemmarnas liv och hälsa står CS kvar vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt.

Resor inom landet

Även om Folkhälsomyndigheten har justerat sina rekommendationer gällande resor inom landet ser inte CS att resor till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i andra delar av landet i dagsläget är nödvändiga. Därför står CS kvar vid sin strikta inställning till dessa resor. Detta bland annat utifrån att många aktiva tillhör olika riskgrupper.

Maximalt 50 personer

CS anser att olika typer av uppfinningsrika lösningar för att kunna genomföra verksamheter ska undvikas. Detta då de kan anses vara i gränszonen utifrån det syfte som de utfärdade restriktionerna har för att hindra smittspridning.

En utställning, tävling, prov eller beskrivning är att anse som en offentlig tillställning och tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som närvarar vid tillställningen inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Personer i riskgrupper

Gällande personer som tillhör olika riskgrupper är det CS inställning att deltagande bör undvikas och att det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. Vid utställning, prov, tävling och beskrivning är det arrangerande klubbs ansvar att inga funktionärer som tillhör någon riskgrupp anlitas.

Inställda länsklubbsutställningar

Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 30 september 2020.

Förlängd dispens gällande begränsningsregler

Den tidigare utfärdade dispensen gällande begränsningsregler för deltagande förlängs att gälla till och med 31 december 2020.

Osäker på vad som gäller?

Du kan alltid surfa in på www.skk.se/covid19 för att ta del av aktuella restriktioner och rekomendationer inom SKK-organisationen.


 

Presentation av ordförande

Hej alla Westie-entusiaster,

Som ny ordförande i WestieAlliansen vill jag gärna ge en kort presentation av mig själv, min bakgrund och vad jag hoppas att uppnå under min mandatperiod.

Jag heter Finn Thaulow och är född den 17 maj 1953 i Oslo. Gift med Gunilla och vi har tre barn och två barnbarn.

Efter utbildning till Civilekonom vid Norges Handelshögskola i Bergen, Norge, kom jag till SAS sommaren 1976. Arbetade på SAS i olika chefsbefattningar fram till 2006 både vid Huvudkontoret i Stockholm och i utlandsorganisationen som motsvarande dotterbolagschef med säte i Aten, Nairobi, Bangkok och Paris. Dessutom var jag en period styrelseledamot i Spanair och senare kommersiell chef.

Efter min tid i SAS fortsatte jag inom flyget och arbetade som VD och styrelseledamot i flygbolag i Sverige, Syrien och Indien.

Vi bor i Ljunghusen, Skåne, sedan 2006 och trivs mycket bra i denna natursköna del av Sverige, som har ett rikt naturliv och härliga omgivningar. 

Hundar har vi alltid tyckt om. De har sin naturliga plats i familjen oavsett var i världen vi har bott.

Westie har vi haft sedan 2004. Vi uppskattar verkligen denna härliga, nyfikna hundras. Idag har vi två Westies, Bastian på 3 år och charmtrollet Scot som nu är 6 månader. 

Det var en ren tillfällighet att det blev Westies för oss. Gunilla blev dagmatte för en Westietik, Livia (Tweed Toricella), och vi, speceillt jag, blev snabbt blixtförälskade. För mig representerar en Westie en robust, balanserad, gladlynt och positiv hundras och dessutom snygg och stilig, vilket ju inte är en nackdel. 

Hundutställningar har vi haft nöjet att vara med på sedan ett par år tillbaka. Vi tycker om miljön och imponeras över alla kunniga och trevliga hundägare och uppfödare som vi möter. Det finns en enorm erfarenhet och entusiasm och både villighet och glädje att hjälpa andra att komma igång och fram. 

WestieAlliansen är en ideell förening som har som viktigaste mål att väcka och främja intresse för vår ras och säkerställa avel av mentalt och fysiskt sunda rashundar. Vidare ska WestieAlliansen sprida information, stödja utbildning, ge råd i avelsfrågor, sköta relationerna med Svensk Terrierklubb och Svenska Kennelklubben, och genomföra vissa aktiviteter som t.ex. den årlige Officiella Westieutställningen. 

Ifjol genomfördes en stor hälsoenkätsundersökning och arbetet att analysera och bearbeta materialet pågår. Resultatet redovisas senare under hösten. Det pågår för närvarande också ett aktivt uppdateringsarbete av RAS (rasspecifika avelsstrategier).

I Styrelsen arbetar vi aktivt med att snarast återskapa AUK (avels- och uppföarkommitte) som ju fyller en vital stödjande funktion. 

Suget efter Westievalpar är stort. Det är naturligtvis glädjande men just nu är det större efterfrågan än utbud. Här på hemsidan finns information bl.a. om uppfödare, valpar till salu, valpar som väntas, och hundar som söker nya ägare. 

För att WestieAlliansen ska få kraft och styrka krävs det aktiva medlemmar! Vi har ett stort antal medlemmar som gör ett fantastiskt jobb för att främja och utveckla rasen i båda formella lokalklubbar och i övriga lokala intressegrupper. De anordnar verksamheter och aktiviteter, allt ifrån hundpromenader, träning inom olika områden, kursverksamhet till inofficiella hundutställningar. De är en samlingspunkt för alla Westieägare och gör en enorm insats för vår ras. De finns alla på Facebook. 

Tyvärr har medlemsantalet haft en viss nedåtgående trend de sista åren, men vi hoppas och vil arbeta mycket aktivt för att vända denna situationen. Ju fler medlemmar vi har desto fler aktiviteter kan genomföras, både centralt men framförallt lokalt. 

Det har verkligen varit en mycket speciell situation vi har haft denna senvinter och vår med det nya hemska coronaviruset. Det är inte ofta världen drabbas av en pandemi. Situationen har normaliserats något, men det finns fortfarande många varningsflaggor och det är därför viktigt att vi alla efterlever de rekommendationer och direktiv som experterna och myndigheterna föreskriver.

Kristider leder ofta till att det bästa i människan kommer fram, att vi bryr oss om varandra och tar hand om de som är utsatta och har det svårt. Livslusten får aldrig ge vika för de mörka krafterna!

Hundvärlden har naturligtvis också blivit påverkad av coronapandemin och utställningar, tävlingar och de vanliga aktiviteterna har blivit inställda. 

Även vår årlige Westieutställning den 12 juli har vi varit tvungna att avlysa. Detta mot bakgrund av beslut fattat av SKKs Centralstyrelse och rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avråder från resor även inom Sverige på grund av smittspridningsrisken. 

Westieutställningens primära syfte är ju att samla Westievänner från hela Sverige i ett gemensamt årligt evenemang. Vi är många som hade sett fram emot middagen på Tyringe Kurhotell på lördagen efterföljd av söndagens populäre Westieutställning – en riktig manifestation av vår fina ras! Nu får vi slå oss till tåls och vänta till 2021.

ÖstWestie har också beslutat att ställa in sin planerade inofficiella Black & White Dog Show den 23 augusti på grund av den rådande situationen. Detta är baserat på de beslut och direktiv som har kommit från SKK inklusive den riskanalys Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en arrangör genomför inför en planerad aktivitet. 

Vi i Styrelsen har beslutat att anordna nästa Uppfödar- och Årsmöte 20-21 februari 2021. Plats för mötet samt program kommer att presenteras under hösten. Men redan nu är det alltså dags att avsätta denna helgen och vi hoppas på ett stort och aktivt deltagande.

Jag ser fram emot mer normala tider och att vi så småningom åter är i full sving – må så bra och ta hand om varandra!

Finn

Finn

Ordförande


 

SKKs Centralstyrelse

hade ett sammanträde 29 april och diskuterade den rådande situationen och vilka aktiviteter som kan/får genomföras och hur under sommaren.

Full information från mötet hittar du på SKKs hemsida: www.skk.se under senaste nytt från Centralstyrelsen.