nyatr3

Redovisning av utställningsresultat

För att underlätta för er som skickar in resultat från utställningar och för att göra det enklare för
webmaster att uppdatera hemsidan finns det ett formulär att fylla i.

Tips för att fylla i formuläret:

Under Bästa hane/Bästa tik ange du placering 1-4. Ange om hunden fått Cert, CACIB, res-Cert, res-CACIB, NORDC, R-NORDC, BIR eller BIM samt ev grupplacering.

Ange sedan placeringarna i de olika klasserna och ange om hunden fått HP, CK, Excellent, VG eller Good.
Om du har bilder från utställningen, skicka dem till webmaster, som eventuellt beskär dem och spar dem i lämpligt format för hemsidan.

Westiealliansen ansvarar inte för felaktig information som skickas in.
Stjärnmärkta fält är obligatoriska*