Lokalklubbar och kontaktombud – Södra Halland och Nordvästra Skåne

KONTAKTOMBUD
Heidi Brännland
0430-125 21

KONTAKTOMBUD
Madeleine Lindgren 
0768-88 11 79 
maddelindg@gmail.com

Aktiviteter 2017

13 aug. Preliminärt nosework. Kolla hemsidan senare.

29 okt. kl. 11.00 Promenad Hagön Östra stranden, medtag fika.

1 dec. Advent promenad, mera info senare.


Reportage 2017

Vi har haft promenad vid Ringenäs och tipspromenad vid Mellbystrand.
Båda med bra uppslutning med hundar hussar och mattar.