Lokalklubbar och kontaktombud – SydWestie

Kontaktombud

Annika Skottborn
Klockarevägen 8G, 234 35 Lomma
0704-50 57 90
annika.skottborn@telia.com

Kontaktombud

Anette Silver
Välanvägen 20,261 93 Saxtorp
0702-01 14 93
anettesilver@msn.com