INFEKTIONSSJUKDOMAR (länkar till Sveriges Veterinärmedicinska anstalt)

Hundens Herpesvirus
Kennelhosta
Brucellos hos hund

FÄSTINGBURNA SJUKDOMAR

(länkar till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt)

Borrelios

TBE

MAGSJUKDOMAR (länk till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt)

Giardia intestinalis hund 

PARASITER HOS HUND (länkar till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt)

Avmaskning

Bandmask

Piskmask

Spolmask

Rävens dvärgbandmask

Fästingar

Noskvalster

Rävskabb

PÅGÅENDE FORSKNING 

Statens Lantbruks Universitets Projekt Atopi

SLU, Forskning om tandhälsa hos hund

Blodprovstest uppskattar prostatas storlek hos hund