WestieAlliansens huvudstyrelse 2019

Ordförande
Elin Ludvigsson
Gullregnsvägen 7c
311 33 Falkenberg
0708-48 13 36
ordforande@westiealliansen.se

Vice ordförande
Anneli Söderlund
Södergårdsvägen 42
434 92 Vallda
070-8198723
viceordforande@westiealliansen.se

Sekreterare
Eva Fors
Odengatan 21
114 24 Stockholm
0707-40 35 11
sekreterare@westiealliansen.se

Kassör
Cathy Wendt Magnusson
Gräslöksvägen 12
266 97 Hjärnarp
0768-58 31 30
kassor@westiealliansen.se

Ordinarie ledamot
Mia Sandberg
Dalgatan 15
244 31  Kävlinge
Tel. 0709-77 03 03
anglalyckan@live.se

Suppleant 
Gunilla Körner
Ekvägen 6
275 62 Blentarp
0709-66 43 55
gunilla@korner.se

Katarina Nodemar
Regnbågsvägen 9
275 62 Blentarp
0734-33 35 88
katarina_nodemar@hotmail.com

Revisor
Anita Nyberg
Revisorssuppleant
Anna Burtus

 

Valberedning 2018
Monica Richard (sammankallande)
Karin Söderqvist
Catharina Hasselgren

Avels-och uppfödarkommittén
Vakant
auk@westiealliansen.se

WestieNytt
Madeleine Lindgren
Ewa-Marie Hörndal
Cathy Wendt Magnusson
westienytt@westiealliansen.se

Klubbförsäljning
Kristina Ekstrand
shop@westiealliansen.se

Informationsansvarig
Katarina Nodemar 
katarina_nodemar@hotmail.com

TerrierPosten
Cathy Wendt Magnusson
Madeleine Lindgren

Utställningskommittén
Cathy Wendt Magnusson
Irene Eklund
Daniel Brosius
Ulla Rylander
EwaMarie Hörndahl
Madeleine Lindgren
Anna Burtus
utstallning@westiealliansen.se

Beräkna Årets Westie
Gunilla Körner
gunilla@korner.se

Beräkna Årets Veteran
Lena Backman
lena-backman@outlook.com

Beräkna Årets Uppfödare
Gunilla Körner
gunilla@korner.se

Hanhundsanvändning
Elin Ludvigsson