WestieAlliansens huvudstyrelse 2018

Ordförande
Elin Ludvigsson
Gullregnsvägen 7c
311 33 Falkenberg
0708-48 13 36
ordforande@westiealliansen.se

Vice ordförande
Eva Fors
Odengatan 21
114 24 Stockholm
0707-40 35 11
evamariafors@hotmail.com

Sekreterare
Evalotta Joelsson
Tallstigen 1, 673 93 Svartå
0707-79 65 69
sekreterare@westiealliansen.se

Kassör
Cathy Wendt Magnusson
Björkdalen, Bygatan 31
272 97 Gärsnäs
0768-58 31 30
kassor@westiealliansen.se

Ordinarie ledamot
Anna-Karolina Oldén
Gullrisgatan 23
671 52 Arvika
0708-74 46 66
Anna.Olden@hotmail.com

Suppleant 
Monica Richard
Sagovägen 20
281 42 Hässleholm
0705-18 36 86
monica.richard@telia.com

Revisor
Anita Nyberg
Revisorssuppleant
Anna Burtus

Valberedning 2018
Jan Lindén (sammankallande)
Karin Söderqvist
Catharina Hasselgren

Avels-och uppfödarkommittén
Vakant
auk@westiealliansen.se

WestieNytt
Madeleine Lindgren
Ewa-Marie Hörndal
Cathy Wendt Magnusson
westienytt@westiealliansen.se

Klubbförsäljning
Kristina Ekstrand
shop@westiealliansen.se

Informationsansvarig
Vakant

TerrierPosten
Cathy Wendt Magnusson
Madeleine Lindgren

Utställningskommittén
Cathy Wendt Magnusson
Irene Eklund
Ulla Rylander
Bengt Lindgren
EwaMarie Hörndahl
Madeleine Lindgren
utstallning@westiealliansen.se

Beräkna Årets Westie
Gunilla Körner
gunilla@korner.se

Beräkna Årets Veteran
Lena Backman
lena-backman@outlook.com

Beräkna Årets Uppfödare
Gunilla Körner
gunilla@korner.se

Hanhundsanvändning
Elin Ludvigsson