Protokoll

Här hittar du en lista på alla beslutsprotokoll som finns att tillgå på WestieAlliansen.se

Publicering av protokoll

WestieAlliansens huvudstyrelse beslöt vid styrelsemötet 2005-03-31 att tills vidare publicera beslutsprotokoll för medlemmar på hemsidan.

Papperskopia av protokoll skickas mot portokostnad och beställs från sekreteraren:

E-post: sekreterare@westiealliansen.se

Protokoll från WestieAlliansens styrelsemöten

Klicka på aktuellt protokoll för att öppna. Alla protokoll är i PDF och öppnas i ett nytt fönster