Brev från organisationsutredningen

Tyck till om framtidens SKK!

Hur ska SKK se ut i framtiden? Just det fick SKKs Centralstyrelse i uppdrag utreda vid Kennelfullmäktige 2015. Nu kan du tycka till om organisationsutredningens åtta huvudförslag!

Vid Kennelfullmäktige 2015 fick SKKs Centralstyrelse i uppdrag utreda hur SKK ska se ut i framtiden. Organisationsutredningen har landat i åtta huvudförslag som du som medlem nu kan tycka till om.

I september 2018 kommer CS att kalla till ett extrainsatt KF-möte med en enda punkt på dagordningen:Förslaget om SKKs organisation för att möta framtiden.

Hittills finns åtta huvudförslag

Det arbete som hittills skett inom ramen för organisationsutredningen har utmynnat i åtta huvudförslag med ett antal underförslag. Huvudförslagen handlar om allt från etablering av hundcollege till en ny form för klubbmedlemskap och omstrukturering från länsklubbar till regionklubbar. Här är de åtta huvudförslagen:

  • Alla ska känna sig välkomna
  • Länsklubbarna ersätts av regionala klubbar
  • Förändrad valprocedur och representation på KF och i CS
  • Ett grundmedlemskap
  • Öka möjlighet till delaktighet och påverkan
  • Företag kan anslutas till SKK
  • Etablering av hundcollege
  • Förslag till värdegrund

Läs mer och tyck till

Nyfiken på att läsa mer om huvudförslagen och underförslagen?
Klicka på bilderna till vänster för att öppna filerna (alla i PDF-format) för att ta del av mer information om arbetsprocessen och utredningens dokumentation, men också lämna dina synpunkter på utredningens huvudförslag.
Alla rasklubbar måste svara på en enkät som finns på SKKs hemsida, men även du kan som medlem svara på en medlemsenkät. Du hittar den här!