Utställningsresultat 2019
JANUARI
03 Göteborg SKK NORDIC
04 Göteborg SKK INT
MARS
02 Södertälje SvTeK Nat
30 Malmö SKK INT
APRIL
19 Sundsvall SKK INT
MAJ
JUNI
JULI
AUGUSTI
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

Uställningsresultat 2019

Regler för redovisning av resultat, gäller from maj 2015

För att förenkla inrapportering efter utställningar så slopas titlarna på hundarna och endast placeringarna skrives ut.
Vi hänvisar till SKK’s HUNDDATA, där man kan få information om hundarnas titlar etc.

Klicka här för att rapportera in dina resultat

Skicka bilder till webmaster

Endast kort från själva utställningsdagen används här.
OBS! att bilder som skickas för publicering på denna sida
ska vara godkända av ägare, handler och fotograf