Svenska hundar på vift

Här kan man rapportera när svenskägda hundar, boende i Sverige, har varit
i utlandet och tävlat och erhållit minst reserv-Cert eller Vinnartitel.
Ägaren rapporterar resultatet för hunden, samt uppgifter om ägare och uppfödare och bifogar ev bild.
Skicka text och bilder till resultat@westiealliansen.se
Endast kort från själva utställningsdagen används här.
OBS! att bilder som skickas för publicering på denna sida
ska vara godkända av ägare, handler och fotograf!