nyatr3

Välkomna till WestieAlliansen

Söker du information om rasen West Highland White Terrier? Då har du hamnat rätt. Här kan du finna all den information du behöver och även kontakter inom klubben, uppfödare och styrelsemedlemmar och mycket mer. Stöd klubben som arbetar för denna ljuvliga ras genom ditt medlemskap.

 

Välkommen till vår gemenskap!


Maila gärna i din finaste Westiebild till webmaster så lägger vi upp den i bildspelet här på framsidan.
Helst liggande bilder då de är lättare att beskära.

Uppfödarmötet 2021 flyttas fram och på grund utav Covid 19, kan vi i dagsläget inte fastställa när. Våra planer är att ha det utomhus någon gång längre fram under våren 2021.

Vi ber er att hålla utskick här på hemsidan och även i WestieNytt Nr.1 2021.

8 december 2020

Styrelsen

 

OBS, OBS!

Eftersom vi nu fått en möjlighet att ha vår utställning, vårt boende
och vår gemensamma middag på ett och samma ställe, har Styrelsen 
beslutat att flytta vår Utställningsplats 2021.
 
WestieAlliansens Officiella Utställning den 11 juli 2021
kommer att äga rum  på Mäshults Kurs & Lägergård!
 
Mäshult ligger bara ca 20 minuter från Tvååker, så ni som önskar
att ställa ut på Hallands Kennelklubbs utställning den 9 och 10 juli,
har inte långt att köra från Mäshult.
 
Mer om anmälan och utställningen kommer längre
fram på hemsidan och i WestieNytt 4.

Läs mer här...


 

Meddelande till våra medlemmar! 

Som en del av er har uppmärksammat, har vår ordförande Finn Thaulow och 1:ste suppleant Mai Tuominen lämnat vår styrelse på egen begäran med omedelbar verkan. 
Styrelsen har nu därför grupperat om sig och presenterar här nedan den styrelse som ska verka fram till Årsmötet 2021.  

Mia Sandberg, Tf Ordförande

Catharina Hasselgren, Vice ordförande

Katarina Nodemar, Sekreterare

Cathy Wendt Magnusson, Kassör

Annelie Söderlund, Ordinarie ledamot

Vi hoppas på våra medlemmars fortsatta förtroende och ska även i framtiden arbeta för Rasens bästa och efter WestieAlliansens, Svenska Terrierklubbens och SKK:s regelverk.

Den 8 december 2020 
Mia Sandberg 
Tf  Ordförande


 

Medlem i WestieAlliansen?

Idag är vi runt räknat 700+ medlemmar i WestieAlliansen. Det är bra, men vi behöver fler för att bli ännu bättre!  
Vårt mål är att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och att främja avel av mentalt och fysiskt sunda fullgoda rashundar. 
Vidare ska vi informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 
Som Westieägara är det vår förhoppning att alla eller i alla fall de flesta vill vara med att stödja vårt arbete. Varje medlemskap ger mer resurser och ser till att WestieAlliansen, som är en ideell
förening, kan bedriva ett fortsatt bra arbete med rasens bästa för ögonen.
Som medlem bidrar du aktivt och dessutom får du varje år vår härliga tidning WestieNytt 4 gånger per år. Du får som regel också företräde vid lokala aktiviteter.
Vi behöver ditt stöd och hoppas du som inte redan är medlem går med och att du som är medlem förnyar ditt medlemskap. 
Sist men inte minst hoppas vi alla ni som har fått medlemskap som valpköpare tecknar ett fullt medlemskap när det är dags att förnya.
Information om medlemskap finner du på hemsidan www.westiealliansen.se

Finn med hundar

Bästa hälsningar

Finn
Ordförande i WestieAlliansen


 

WestieAlliansens historik saknas!

För några månader sedan startade vi upp ett projekt i WestieAlliansen som går ut på att vi planerar att digitalisera våra arkiv med, framför allt, gamla Styrelse-, Årsmötes- och Uppfödarmötesprotokoll i tillägg till annat historiskt material. 

Klubben går ju helt tillbaka till 1965 och vi tycker det kunde vara bra att få ordning och reda och ha allt samlat på ett översiktligt ställe.

I arbetet med att lokalisera material har vi, tyvärr, stött på patrull. Det finns protokoll tillbaka till 2007, men åren innan saknas. Vi har, förgäves, försökt att hitta materialet och har kontaktat ett flertal personer som vi tror skulle ha kunskap och kunde hjälpa oss, men har alltså inte lyckats.

Nu får vi alltså konstatera att vi inte kommer längre tillbaka än till 2007. 

Om det är någon som läser detta som har idéer eller andra ledtrådar så hör av er!

Vi har också tagit kontakt med Svensk Terrierklubb om hur vi ska hantera denna olyckliga situation.

Bästa hälsningar och ha en fortsatt fin sommar och ta väl hand om er och era hundar,

Finn

Ordförande  


 

Topplistor

Då de rådande omständigheterna gällande Covid-19 pandemin har och kommer att begränsa möjligheterna till tävlings- och utställningsverksamhet under 2020 har styrelsen på styrelsemöte den 16 juni 2020 beslutat att det inte kommer att sammanställas och utses några topplistor för 2020, dvs. ingen Årets Westie, Årets Veteran eller Årets Uppfödare för 2020.

Topplistorna återkommer med största sannolikhet 2021.

Ta väl hand om er och era hundar.

Finn

Ordförande

Slider