nyatr3

Välkomna till WestieAlliansen

Söker du information om rasen West Highland White Terrier? Då har du hamnat rätt. Här kan du finna all den information du behöver och även kontakter inom klubben, uppfödare och styrelsemedlemmar och mycket mer. Stöd klubben som arbetar för denna ljuvliga ras genom ditt medlemskap.

 

Välkommen till vår gemenskap!


Maila gärna i din finaste Westiebild till webmaster så lägger vi upp den i bildspelet här på framsidan.
Helst liggande bilder då de är lättare att beskära.

OBS, OBS!

Eftersom vi nu fått en möjlighet att ha vår utställning, vårt boende
och vår gemensamma middag på ett och samma ställe, har Styrelsen 
beslutat att flytta vår Utställningsplats 2021.
 
WestieAlliansens Officiella Utställning den 11 juli 2021
kommer att äga rum  på Mäshults Kurs & Lägergård!
 
Mäshult ligger bara ca 20 minuter från Tvååker, så ni som önskar
att ställa ut på Hallands Kennelklubbs utställning den 9 och 10 juli,
har inte långt att köra från Mäshult.
 
Mer om anmälan och utställningen kommer längre
fram på hemsidan och i WestieNytt 4.

Läs mer här...


Fototävlingen

 

Vilken hund ska få representera WestieAlliansen på en kylskåpsmagnet? 

Det är ni läsare, medlemmar eller inte, som röstar fram det bästa fotot!! 

Rösta senast 1 December

Namnet på vinnaren presenteras i WestieNytt nr 4, på vår hemsida  och på Facebook.

Klicka här för att komma till röstningen...


 

Uppfödarmöte och Årsmöte 20–21 februari 2021 

Hotell Stinsen i Hallsberg 

Läs mer här...

Mötessammanfattning 20-09-15

Sammanfattning av styrelsemötet 2020-09-15 – online möte över Teams.

Hela styrelsen samt suppleanter var närvarande.

Info till Styrelse och medlemmar från SKK och SvTek

  • SKKs centralstyrelse (CS) har nu tagit det tråkiga beslutet att ställa in Stockholm Hundmässa 2020.
  •  Svenska brukshundsklubben (SBK) informerar att de har fått ett nytt online betalningssystem. Nytt från Kommittéer och arbetsgrupper inom WA
  • AUK Har haft deras första möte var där blev pratat om dispenser i Corona tider, Arbetsfördelning inom AUK, förberedelse av uppfödarmötet feb. 2021
  • Utställningskommittén Informerade om att domare samt inkvartering till WA’s utställning i Tvååker 2021 är på plats, samt att de arbetar vidare med WA utställningen 2022.
  •  Nytt från Lokala Westiegrupper

”Westie aktiviteter i Söder” har arrangerat föreläsning i begynnande grunderna till

Nosework d. 3 okt.

Beteende – och Personlighetsbeskrivning (BPH) för Westies arrangeras i Halland

den 15 nov.

Westie i Väst har skänkt 500:- till Sjöräddningssällskapet till minne av Yvonne Andersson


Beslut tagna av Styrelsen

Inga beslut blev tagna på detta styrelsemöte.

Det finns just nu olika uppfattningar inom styrelsen gällande bland annat

kostnaderna, säkerheten, moderniteten, ansvars- och rollfördelningen samt funktion

av WA’s nuvarande hemsida samt Webmaster. Denna diskussion fortsätter på nästa

styrelsemöte, då det inom styrelsen råder olika uppfattningar i styrelsen om vilken väg vi ska gå.

Verksamhetsplans status

Westie Alliansen WEBB: http://www.westiealliansen.se WestieAlliansen Rasklubben för West Highland White Terrier

Styrelsen arbetar vidare med medlemsrekrytering och arkiverings frågor mm.

Styrelsen har skickat Valberedningen Styrelsens roll- och arbetsbeskrivning som

klubbades igenom på föregående styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte tisdagen d. 13 okt. kl. 19. Via Google Meet.

Har du något som du önskar att Styrelsen skall ta upp till nästa styrelsemöte, skriv till oss, styrelsen@westiealliansen.se senast den 12.okt. 2020

Nästa nr. av WestieNytt beräknas att nå ut till medlemmarna v. 51

Senaste datum för att lämna in något till WestieNytt Nr 4 d. 15 nov.

Glöm inte att rösta på din Westie favorit i fototävlingen innan den 1 dec. 2020!

//Mai


 

Medlem i WestieAlliansen?

Idag är vi runt räknat 700+ medlemmar i WestieAlliansen. Det är bra, men vi behöver fler för att bli ännu bättre!  
Vårt mål är att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och att främja avel av mentalt och fysiskt sunda fullgoda rashundar. 
Vidare ska vi informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 
Som Westieägara är det vår förhoppning att alla eller i alla fall de flesta vill vara med att stödja vårt arbete. Varje medlemskap ger mer resurser och ser till att WestieAlliansen, som är en ideell
förening, kan bedriva ett fortsatt bra arbete med rasens bästa för ögonen.
Som medlem bidrar du aktivt och dessutom får du varje år vår härliga tidning WestieNytt 4 gånger per år. Du får som regel också företräde vid lokala aktiviteter.
Vi behöver ditt stöd och hoppas du som inte redan är medlem går med och att du som är medlem förnyar ditt medlemskap. 
Sist men inte minst hoppas vi alla ni som har fått medlemskap som valpköpare tecknar ett fullt medlemskap när det är dags att förnya.
Information om medlemskap finner du på hemsidan www.westiealliansen.se

Finn med hundar

Bästa hälsningar

Finn
Ordförande i WestieAlliansen


 

Stockholm Hundmässa ställs in!

SKKs centralstyrelse  (CS) har nu tagit det tråkiga beslutet att ställa in Stockholm Hundmässa 2020. Tyvärr finns inte förutsättningar för att kunna genomföra evenemanget på ett säkert och bra sätt.

Här kan ni läsa mer om CS beslut.


 

BPHW bild

 Välkomna till BPH 

enbart för Westies!

I Halland finns nu en unik chans att göra Beteende- och personlighetsbeskrivning på hund – BPH – på din Westie och det finns 10 platser för bara Westies

15 November 2020

Norrgården (Hallands Kennelklubb)

Gate Klovavägen 30, 434 92 Vallda

Anmälan ska skickas till:

anneli@gategatt.com 

senast 11 oktober

*Hundens namn -Chipnummret -Registreringsnummer *Ägarens -Namn -Adress -Telefonnummer

Kostnad 800:-/hund, men då WestieAlliansen sponsrar varje BPH med 200:-betalar du endast 600:-

Inbetalning till WestieAlliansens Bankgiro 5332-0123 ellerSwish 1236190722

Du kan även scanna QR-koden nedan

Vill du veta mer om vad BPH är? Sök på SKKs hemsida så får du all information!

bphwestie kopia


 

WestieAlliansens historik saknas!

För några månader sedan startade vi upp ett projekt i WestieAlliansen som går ut på att vi planerar att digitalisera våra arkiv med, framför allt, gamla Styrelse-, Årsmötes- och Uppfödarmötesprotokoll i tillägg till annat historiskt material. 

Klubben går ju helt tillbaka till 1965 och vi tycker det kunde vara bra att få ordning och reda och ha allt samlat på ett översiktligt ställe.

I arbetet med att lokalisera material har vi, tyvärr, stött på patrull. Det finns protokoll tillbaka till 2007, men åren innan saknas. Vi har, förgäves, försökt att hitta materialet och har kontaktat ett flertal personer som vi tror skulle ha kunskap och kunde hjälpa oss, men har alltså inte lyckats.

Nu får vi alltså konstatera att vi inte kommer längre tillbaka än till 2007. 

Om det är någon som läser detta som har idéer eller andra ledtrådar så hör av er!

Vi har också tagit kontakt med Svensk Terrierklubb om hur vi ska hantera denna olyckliga situation.

Bästa hälsningar och ha en fortsatt fin sommar och ta väl hand om er och era hundar,

Finn

Ordförande  


 

Betr. Uppdaterad information – Covid-19 

 

SKKs presidium har gjort en ny bedömning 20 juli av förutsättningarna för hundverksamheter under hösten 2020. 

Våra myndigheter rapporterar en fortsatt positiv utvecklingstrend i landet för pandemin, även om smitt-trycket är fortsatt en av de högsta i Europa. Av utvecklingen i andra länder kan noteras att flera länder/regioner har fått vidta förnyade starka begränsningar när smitt-trycket hastigt har försämrats i berörda länder/regioner. 

Några förändringar i förbudet att vid offentlig tillställning samla mer än 50 personer har inte skett. Möjligheten att testa sig om man har en Covid-19 smitta eller utvecklat antikroppar mot densamma har starkt utökats. 

Från och med 15 augusti anpassar SKK våra rekommendationer till de som Riksidrottsförbundet gjort till sina klubbar. Riksidrottsförbundet har bland annat haft samråd med polisen kring dessa rekommendationer. 

- Med max antal personer (50) räknas de som deltar och inte tjänstgörande funktionärer. Om publik tillåts ska de inkluderas i gruppen deltagare. 

- När en hundtävling eller utställning har individuella starter, vilket är de flesta, kan starttider bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt, även om själva tävlingen totalt sett har flera än 50 deltagare. Detta kan ske exempelvis genom att en startgrupp startar klockan 09.00 och slutar vid 11-tiden och nästa startgrupp börjar vid 13.00. 


Värt att notera är att Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter. 

Fortsatt gäller att verksamheten företrädesvis sker utomhus. 

Ovannämnda rekommendationer kan snabbt förändras om våra myndigheter kommer med nya direktiv. 

Svenska Kennelklubben 

Ulf Uddman

e.u. 


 

Topplistor

Då de rådande omständigheterna gällande Covid-19 pandemin har och kommer att begränsa möjligheterna till tävlings- och utställningsverksamhet under 2020 har styrelsen på styrelsemöte den 16 juni 2020 beslutat att det inte kommer att sammanställas och utses några topplistor för 2020, dvs. ingen Årets Westie, Årets Veteran eller Årets Uppfödare för 2020.

Topplistorna återkommer med största sannolikhet 2021.

Ta väl hand om er och era hundar.

Finn

Ordförande

Slider

SKKs Centralstyrelse

hade ett sammanträde 29 april och diskuterade den rådande situationen och vilka aktiviteter som kan/får genomföras och hur under sommaren.

Full information från mötet hittar du på SKKs hemsida: www.skk.se under senaste nytt från Centralstyrelsen.