nyatr3

WestieAlliansens regler för ny hanhund som sätts i avel

Gäller fr o m 2016-01-01 enligt styrelsebeslut 2015-12-15

Allt avelsarbete handlar om att försöka få så friska, mentalt och exteriört fullgoda valpar som möjligt, och att beakta avelshundarnas egenskaper och hur de passar ihop. Detta är ett ansvar för såväl hanhunds- som tikägare.
För att fördjupa insikten om rasspecifika hälsoproblem och främja utvecklingen av en sund ras har styrelsen i WestieAlliansen efter rekommendation från uppfödarmötena 2013 och 2015 beslutat om följande regler att gälla från och med 1 januari 2016.

I avelsarbetet skall båda avelsdjuren vara minst 18 månader för att tillåtas användas.

"När ny hanhund tas i bruk för avel skall utvärdering av hälsoläget ske efter att hanhunden använts för fem valpkullar och när den yngsta valpkullen är ett år. Begränsningen om att yngsta valpkullen ska vara 1 år, gäller inte om de 3 äldsta valpkullarna är minst 1 år och full utvärdering har genomförts*.

*Förtydligande tillägg beslutat på Styrelsemöte 16 juni 2020

Ingen ytterligare användning av hanhunden får ske innan utvärdering slutförts. Testiklar, bett, eventuella sjukdomar, hud, päls och i förekommande fall skall utställningsresultat ingå i utvärderingen. Därefter används hanhunden som ägaren själv vill men följer den valpbegränsning som gäller.

Då hälsoläget i avelsarbetet är lika angeläget för såväl hanhunds- som tikägaren vilar likastort ansvar på båda att utvärdering sker för respektive valpkull. Hur arbetet med utvärderinglämpligast utförs överlåts till respektive avelspar att komma överens om.

Det åligger hanhundsägaren att sammanställa uppgifter från respektive valpkull på sådant sättatt denne utifrån egen kunskap om samtliga kullar vid förfrågan, så utförligt som resultatet avutvärderingen kräver, ärligt skall kunna svara på frågor om sin hanhund.

Från utlandet importerad eller inlånad hanhund för avel i Sverige anses jämställd med nyhanhund och omfattas av regeln på samma sätt. Om hanhundsägaren i detta fall skiljer sig frånden som i Sverige använder hunden i avel är det användaren som ansvarar för hanhundsägarens ansvar enligt ovan.

Som en särskild anteckning vill styrelsen lägga till att det känns angeläget att rekommendera att utvärdering också därefter fortsätter i en kontinuitet även om det specifikt inte omfattas i denna regel.