nyatr3

 

WA regler för uppfödarlistan

1. RIKTLINJER OCH LAGAR

Uppfödare som är medlem i WestieAlliansen ska till alla delar följa Svenska Kennelklubbens

(SKK) grundregler, observandum* och rekommendationer, Svenska Terrierklubbens och

WestieAlliansens (WA) regler, men också Jordbruksverkets regler samt rekommendationer

från lokala miljöförvaltningen och liknande instanser. Olika kommuner har olika regelverk.

Det är varje uppfödares ansvar att vara väl insatt i dessa.

Se SKK:s hemsida “Regler, Riktlinjer & Lagar” samt SKK:s avelspolicy.

Uppfödare på uppfödarlistan ska vara väl insatt i de Rasspecifika Avelsstrategierna för

westie samt WestieAlliansens regler för ny hanhund som sätts i avel.

2. MEDLEMSKAP

Uppfödare som är medlem i WestieAlliansen kan ansöka om publicering på WestieAlliansens

uppfödarlista. Vid sådan ansökan skall medlemskap i WestieAlliansen vara styrkt genom

inbetald medlemsavgift. Uppfödaren ska vara bosatt och ha sin registrerade

kennelverksamhet i Sverige. Om kenneln har flera delägare ska samtliga vara fullbetalande

medlemmar i WestieAlliansen.

3. DELTAGANDE PÅ UPPFÖDARMÖTEN

Uppfödare som medgivits publicering på uppfödarlistan ska närvara på minst vartannat av

WestieAlliansen anordnat uppfödarmöte. På uppfödarlistan nyuppförd uppfödare skall

närvara vid första följande uppfödarmöte.

4. MERITERING AVELSDJUR

Uppfödare som medgivits publicering på uppfödarlistan skall enbart använda avelsdjur

(såväl hane som tik) som är utställda och meriterade med lägst ”very good” i officiell klass

(juniorklass, unghundsklass eller öppen klass) alternativt “very good” på officiell utställning i

Norden eller på FCI- utställning i annat land.

5. Brott mot SKKs grundregler, observandum* eller rekommendationer vilket leder till

avstängning från SKK, leder också till avstängning från WestieAlliansen. Under tid som

WestieAlliansen inväntar SKKs beslut på eventuell disciplinåtgärd gäller avstängning från

WestieAlliansen.

*) Av SKK upprättat observandum innebär att aktuella avelsdjur inte skall användas till

vidare avel.