nyatr3

gäller from 2015-01-01

1. Uppfödare som är medlem i WestieAlliansen ska till alla delar följa Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler, observandum* och rekommendationer, Svenska Terrierklubbens och WestieAlliansens (WA) regler, men också Jordbruksverkets regler samt rekommendationer från lokala miljöförvaltningen och liknande instanser. Olika kommuner har olika regelverk. Det är varje uppfödares ansvar att vara väl insatt i dessa.

Se SKK:s hemsida Regler, Riktlinjer & Lagar samt SKK:s avelspolicy.

Uppfödare på uppfödarlistan ska vara väl insatt i de Rasspecifika Avelsstrategierna för westie.

Se WestieAlliansens regler för ny hanhund som sätts i avel

2. Uppfödare som är medlem i WestieAlliansen kan ansöka om publicering på WestieAlliansens uppfödarlista. Vid sådan ansökan skall medlemskap i WestieAlliansen vara styrkt genom inbetald medlemsavgift. Uppfödaren ska vara bosatt och ha sin registrerade kennelverksamhet i Sverige. Om kenneln har flera delägare ska samtliga vara fullbetalande medlemmar i WestieAlliansen.

3. Uppfödare som medgivits publicering på uppfödarlistan ska närvara på minst vartannat av WestieAlliansen anordnat uppfödarmöte. På uppfödarlistan nyuppförd uppfödare skall närvara vid första följande uppfödarmöte.

4. Uppfödare som medgivits publicering på uppfödarlistan skall enbart använda avelsdjur (såväl hane som tik) som är utställda och meriterade med lägst ”very good” i officiell klass (juniorklass, unghundsklass eller öppen klass) alternativt “very good” på officiell utställning i Norden eller på FCI- utställning i annat land.

5. Brott mot SKKs grundregler, observandum* eller rekommendationer vilket leder till avstängning från SKK, leder också till avstängning från WestieAlliansen. Under tid som WestieAlliansen inväntar SKKs beslut på eventuell disciplinåtgärd gäller avstängning från WestieAlliansen.

*) Av SKK upprättat observandum innebär att aktuella avelsdjur inte skall användas till vidare avel.