nyatr3

gällande from 2017-07-01

WestieAlliansens regler för Valphänvisning
1. Uppfödare ska till alla delar följa Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler, observandum* och rekommendationer, Svenska Terrierklubbens och WestieAlliansens (WA) regler, men också Jordbruksverkets regler samt rekommendationer från lokala miljöförvaltningen och liknande instanser. Olika kommuner kan ha olika regelverk. Det är varje uppfödares ansvar att vara väl insatt i dessa.

Se SKK:s hemsida “Regler, Riktlinjer & Lagar” samt SKK:s avelspolicy.

2. Uppfödare ska vara medlem i WestieAlliansen för att få valphänvisning på WestieAlliansens hemsida . För ny medlem ska medlemsavgiften vara inbetald före parning. Om registrerad kennel har fler än en delägare ska samtliga delägare vara fullbetalande medlemmar. Uppfödare ska vidare vara bosatt och ha sin kennelverksamhet i Sverige.
3. Hane och tik som är registrerade i Sverige skall vara utställda med minst ”very good” i officiell klass (juniorklass, unghundsklass eller öppen klass) alternativt “very good” på officiell utställning i Norden eller på FCI- utställning i annat land. Kritik ska bifogas.
För importerade hundar som är meriterade i hemlandet skall meriterna verifieras.
För svenska hundar som ska para med utländska hundar, gäller att även den utländska hunden skall vara meriterad som ovan och att meriterna kan verifieras om hunden inte är Champion.
För svenskfödda och svenskägda hundar som används i avel utomlands och där avkomma registrerats i annat land gäller respektive lands regler.
4. Valphänvisning medges inte på WestieAlliansens hemsida på valpkullar födda från och med 
2017-07-01 om den använda hanen redan har fler än 50 avkommor. Ansvaret för efterlevnaden och målsättningen i RAS åvilar både hanhunds- och tikägare.
5. WestieAlliansen rekommenderar att uppfödaren anmäler sina valpköpare som medlemmar i WestieAlliansen och betalar avgiften för första årets medlemskap. Välkomstbrev, medlemskort, WestieNytt samt klubbnål skickas till nya medlemmar.
6. Brott mot SKKs grundregler, observandum* eller rekommendationer vilket leder till avstängning från SKK, leder också till avstängning från WestieAlliansen. Under tid som WestieAlliansen inväntar SKKs beslut om disciplinåtgärd gäller avstängning från WestieAlliansen.
7. Valpkullen kvarstår på listan för valphänvisning till dess valparna är sålda men ska uppdateras minst en gång i månaden genom uppfödarens försorg.
8. Uppfödare som uppfyller kraven för valphänvisning får också annonsera under “Valpar väntas”.
Valpar som annonseras på WestieAlliansen hemsida ska vara uppfödda utifrån rekommendationerna i Raspecifika Avelsstrategier (RAS) för West Highland White Terrier(PDF dokument) som är framtagna och beslutade av WestieAlliansen och Svenska Kennelklubben. (Reviderade 2015 och gäller till och med 2020).

*) Av SKK upprättat observandum innebär att aktuella avelsdjur inte skall användas till vidare avel.