nyatr3

 

WA Regler valphänvisning

För att få valphänvisning via WestieAlliansens hemsida, www.westiealliansen.se, så skall

följande efterföljas:

1. RIKTLINJER & LAGAR

Uppfödare ska till alla delar följa Jordbruksverket lagar, Svenska Kennelklubbens (SKK)

grundregler, observandum* och rekommendationer. Svenska Terrierklubbens och

WestieAlliansens (WA) regler samt följa RAS- dokumentets rekommendationer.

Även Jordbruksverkets regler från lokala miljöförvaltningen och liknande instanser.

Olika kommuner kan ha olika regelverk. Det är varje uppfödares ansvar att vara väl insatt i

dessa.

Se SKK:s hemsida “Regler, Riktlinjer & Lagar” samt SKK:s avelspolicy.

2. MEDLEMSKAP

Uppfödare ska vara medlem i WestieAlliansen för att få valphänvisning på WestieAlliansens

hemsida. För ny medlem ska medlemsavgiften vara inbetald före parning. Om registrerad

kennel har fler än en delägare ska samtliga delägare vara fullbetalande medlemmar.

Uppfödare ska vidare vara bosatt och ha sin kennelverksamhet i Sverige.

3. MERITERING FÖRÄLDRAR

Hane och tik som är registrerade i Sverige skall vara utställda med minst ”very good” i

officiell klass (juniorklass, unghundsklass eller öppen klass) alternativt “very good” på

officiell utställning i Norden eller på FCI- utställning i annat land. Kritik ska bifogas.

För importerade hundar som är meriterade i hemlandet skall meriterna verifieras.

För svenskfödda och svenskägda hundar som används i avel utomlands och där avkomma

registrerats i annat land gäller respektive lands regler.

4. ÅLDER FÖRÄLDRAR

WestieAlliansen rekommenderar en avelsdebut för hane på 24 månader. Avelsdebuten för

tikar är 18 månader enligt Jordbruksverkets regler.

5. HANHUNDSANVÄNDING

Valphänvisning medges inte på WestieAlliansens hemsida på valpkullar födda om den

använda hanen redan har fler än 50 avkommor. Ansvaret för efterlevnaden och

målsättningen i RAS åvilar både hanhunds- och tikägare.

6. VALPMEDLEMMAR

WestieAlliansen rekommenderar att uppfödaren anmäler sina valpköpare som medlemmar i

WestieAlliansen och betalar avgiften för första årets medlemskap. Välkomstbrev,

medlemskort, WestieNytt samt klubbnål skickas till nya medlemmar.

7. Brott mot SKKs grundregler, observandum* eller rekommendationer vilket leder till

avstängning från SKK, leder också till avstängning från WestieAlliansen. Under tid som

WestieAlliansen inväntar SKKs beslut om disciplinåtgärd gäller avstängning från

WestieAlliansen.

8. Uppfödare som uppfyller kraven för valphänvisning får också annonsera under “Valpar

väntas”. Valpar som annonseras på WestieAlliansen hemsida ska vara uppfödda utifrån

rekommendationerna i ”Raspecifika Avelsstrategier (RAS) för West Highland White

Terrier”(PDF dokument) som är framtagna och beslutade av WestieAlliansen och Svenska

Kennelklubben.

*) Av SKK upprättat observandum innebär att aktuella avelsdjur inte skall användas till

vidare avel