nyatr3

Styrelsen har beslutat att uppmuntra såväl ”gamla” aktiva uppfödare som nya uppfödare att genomgå den uppfödarutbildning som SKK tagit fram. Utbildningen bedrivs på olika platser i landet och även digitalt. WestieAlliansen har därför beslutat om en subvention av avgiften med  1000kr/uppfödare. Medlemskap i WA förutsätts. Informera styrelsen att du avser att genomgå utbildningen.

Utbetalning av bidraget sker efter avslutad och fullgjord utbildning (styrkt).

Klicka på nedanstående länkar för mera info.

SKKs nya uppfödarutbildning

SKKs nya uppfödarutbildning på distans