nyatr3

GDPR är den nya dataskyddsförordningen som trätt i kraft den 25 maj. Hur påverkar den vår rasklubb?

WestieAlliansen (WA) värnar om medlemmarna och uppfödarnas integritet och är därför mycket varsamma med personuppgifterna.

Vårt medlemsregister sköts av Svenska Kennelklubben och vi har upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan SKK och WA. Avtalet innebär att biträdet (SKK) behandlar Klubbens medlemsregister i enlighet med vad som stadgas i dataskyddsförordningen.

Det finns dock vissa register och handlingar som skötts av rasklubben (WA) själva, såsom Uppfödarlistan samt Trimlistan. För att få stå på Uppfödarlistan måste vissa kriterier uppnås och uppfödaren själv lämnar in de uppgifter som behövs för att ge korrekt information till de som är intresserade, valpköpare samt blivande valpköpare.

Vad innebär den nya lagen för dig som uppfödare? Alla köp- och foderavtal bör arkiveras som tidigare. Tänker du använda personuppgifterna från avtalet för att registrera ett års gåvo-medlemskap i WestieAlliansen till din valpköpare, ska köparen informeras om detta och ge sitt samtycke, helst skriftligt. Detta behandlas därefter av WA, som i sin tur anmäler detta till SKK och till vår medlemstidning WestieNytt.

Det vi arbetar efter är att:

  • Uppgifterna ska behandlas lagligt och korrekt med tydligt syfte och berättigade ändamål.
  • Enbart uppgifter som är relevanta och nödvändiga för ändamålet samlas in.
  • Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade.
  • Uppgifterna ska enbart förvaras så länge som nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag eller annat berättigat ändamål.
  • Behandling av uppgifterna får enbart ske om lämplig säkerhet är säkerställd.
  • Personuppgiftsansvarige (WA:s huvudstyrelse) ska ansvara och redogöra för att ovanstående punkter följs.
  • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter som behandlats av WA, måste detta anmälas omedelbart till Datainspektionen och informera de registrerade.

Om du nu inte vill, att vi sparar dina uppgifter på någon av listorna etc, uppmanar vi dig att kontakta kDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., så tar vi bort dem åt dig.

Läs även på SKK:s hemsida om GDPR och Datainspektionen.

Juni 2018
WestieAlliansens Huvudstyrelse