nyatr3

Stora Stockholm 2019-12-15

Arrangerand klubb: SKK Nordic
Domare: Vesa Lehtonen

10 hanar och 7 tikar

Inskickat av: Eva Joelsson


Bästa hane

1. SE54833 Jazzing Buddy Holly,  E CHKK 1 ck  Nordic-cert Nordic V-19 BIR
2. FI18016/17  White Villan Ace of Spades E ÖKK 1 ck Cert R-Nordic
3. FI125578/19 White Villan Hit the Road Jack E JUNKK 1 ck R-cert  Nordic JV-19
4. SE11625/2018 Across Victory E UNKK 1 ck

Bästa tik

1. SE41105/2016 Werweises First Lady E CHKK 1 ck  Nordic-cert Nordic V-19 BIM
2. FI54600/18 White Villan Girl Power E JUNKK 1 ck Cert R-Nordic Nordic JV-19
3. SE48076/2012 Jazzing Aint She Sweet E ck CHKK 2
4. SE54755/2014 Posh Precious E ck CHKK 3

Bästa veteran 

SE13705/2011 Jazzing Dirty Harry E ck Nordic VV-19

Juniorklass hanar

FI125578/19 White Villan Hit the Road Jack E ck BHKL 3

Unghundsklass hanar

1. SE11625/2018 Across Victory E ck BHKL 4
2. SE47331/2018 Smash Super Cool E ck

Öppen klass hanar

1. FI118016/17  White Villan Ace of Spades E ck BHKL 2 Cert R-Nordic
2. SE45379/2017 Riwals Sky Pilot E
3. SE19296/2017 Jazzing the Look VG

Championklass hanar

1. SE54833 Jazzing Buddy Holly E ck CHKK1  BHKL 1 Nordic-cert Nordic V-19 BIR
2. FI118017/17 White Villan Ace of Hearts E ck
3. SE20233/2017 Werweises Tango E ck

Veteranklass hanar

SE13705/2011 Jazzing Dirty Harry E ck Nordic VV-19

Juniorklass tikar 

FI54600/18 White Villan Girl Power E JUNKK 1 ck BTKL 2 Cert R-Nordic Nordic JV-19

Championklass tikar 

1. SE41105/2016 Werweises First Lady E CHKK 1 ck BTKL 1 Nordic-cert Nordic V-19 BIM
2. SE48076/2012 Jazzing Aint She Sweet E ck  BTKL 3
3. SE54755/2014 Posh Precious E ck  BTKL 4
4. SE52900/2017 Jazzing Marimba E ck