nyatr3

 Svenska terrierklubben

Svenska Terrierklubben

En specialklubb inom Svenska Kennelklubben för terrierraserna i Sverige 


 

Viltspår-SM för alla terrierraser 2021 

Söndag den 20 juni i Östergötland och Örebro län 

Vi planerar för tävlingen, men utifrån rådande förhållanden! 

OBS! Konsekvenser av covid-19 gör att vi får beakta aktuella rekommendationer från våra myndigheter och vi får följa SKK:s åtgärder för klubborganiserad verksamhet. 

Reservation för eventuella och snabba förändringar!!! Tävlingen kan bli inställd med kort varsel eller annat som händer på vägen som gör att man får ev. överväga hur många ekipage som kan vara med. Arrangemanget under helgen kan komma att utforma sig annorlunda! Om tävling blir inställd återfås anmälningsavgiften! 

Inbjudan till Viltspår-SM för alla Terrierraser. 

Viltspårprovet är officiellt och genomförs i öppenklass (ÖKL), helt enligt SKKs regelverk. Respektive rasklubb väljer själv ut sina representanter, men deltagande hund måste ha uppnått titeln SEVCH. 

Varje rasklubb möjlighet att anmäla två deltagare, skulle det finnas platser över så kan det eventuellt finnas möjlighet för ytterligare. Obs! Finns dock begränsning i antalet spår. Om antalet anmälda ekipage överstiger antalet spår, kan det bli att rasklubb endast kan skicka 1 ekipage. 

Om rasklubb väljer att inte anmäla något ekipage, eller endast ett, kan eventuellt andra ekipage beredas plats. Om sent förhinder av något anmält ekipage, har rasklubben rätt att sätta in reserv. Tänk gärna på en reserv i samband med anmälan så reserven har tid att förbereda sig. Senaste årets vinnare i Viltspår- SM har dessutom en garanterad plats, liksom vinnaren i tävlingen Årets Viltspårterrier. 

Medlemskap i Svenska Terrierklubben (SvTeK) alternativ rasklubb inom SvTeK är obligatorisk. Tävlande hund skall vara stambokförd i SKK samt även tillhöra en ras som SvTeK utgör specialklubb för. 

Anmälningsavgiften är 500 kr/ekipage. Anmälan är bindande och avgiften betalas in på SvTeK: Plusgiro 859707-2 eller via Swish 123 422 68 25. Lämna tydlig avsändare: vem som betalat vad och varför! Anmälan sker via formulär på Svenska Terrierklubbens hemsida. Sista anmälningsdag är 2021 05 31 kl. 24.00 Till alla anmälda kommer att skickas PM. 

Förutom anmälningsavgiften tillkommer för var och en, eventuell kostnad för övernattning samt resekostnader. Var och en bokar själv inkvartering. 

Förslag på inkvartering: I Mjölby finns Skogssjöbadens Camping, Väderkvarnsbackens korttidscamping (endast 1 dygns övernattning). First Camp i Linköping Glyttinge. Camping Askersund, Borensberg. 

Samling lottdragning, tävling samt prisutdelning kan komma att se annorlunda ut mot föregående år. Mer information kommer i PM till de anmälda. 

Vi svarar gärna på frågor om Viltspårs-SM och information finns på SvTeKs hemsida samt i Terrierposten nr 2/2021. Vi hoppas återigen på stort deltagande i årets Viltspårs-SM för alla terrierraser 2021! 

Varmt välkomna till en som vi tror spännande och gemytlig helg! 

Svenska Terrierklubbens Viltspårgrupp. 

Susanne Sarezäter & Anita Peterson 

viltspars-sm@sydnet.net
0768-009771


anita65@telia.com
0706455225